Pengenalan Yayasan Islam Pulau Pinang (YIPP)

Yayasan Islam Pulau Pinang (YIPP) telah ditubuhkan sebagai sebuah agensi Kerajaan Negeri dalam usaha untuk memperkasakan Islam di Pulau Pinang. YIPP berperanan sebagai pelengkap (complimentary role) kepada jabatan dan agensi yang sedia ada.

"Dengan tertubuhnya Yayasan Islam Pulau Pinang atau YIPP ini akan menjadi wadah untuk lebih memartabadkan Islam dan umatnya"


Penubuhan Yayasan Islam Pulau Pinang adalah satu lagi mercu tanda penting usaha untuk memperkasakan masyarakat Islam di Pulau Pinang. Dengan tertubuhnya Yayasan Islam Pulau Pinang ini maka pelbagai aktiviti dan program akan dilaksanakan untuk mencapai matlamat itu.
YB Dato’ Mansor bin Hj. Othman
YB Dato’ Mansor bin Hj. Othman
Pengerusi Yayasan Islam Pulau Pinang

Misi

Menjadi Organisasi Dalam Memperkasakan Pembangunan Ummah dan Syiar Islam di Pulau Pinang

Visi

Merealisasikan Agenda Pembangunan Ummah Melalui Pengurusan Yang Cekap Dan Berkualiti Berlandaskan Syariat Islam


Hubungi Kami

 

Rakan Strategi