Empat(4) Teras Utama Yayasan Islam Pulau Pinang:

1. Pembangunan Kesihatan

2. Pendidikan dan Dakwah

3. Pelancongan Islam

4. Pembangunan Hartanah